Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Jan Persson (f 1949) / Tomas Tranströmer (f 1931)
"Gråstam"
etsning och boktryck, 228 x 169
Fem delupplagor à 52 ex. Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår:2013

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 2013 [pdf 495KB]
"Noreträsket"
etsning och boktryck, 228 x 169
Fem delupplagor à 52 ex. Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår:2013
"Rotvältan"
etsning och boktryck, 228 x 169
Fem delupplagor à 52 ex. Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår:2013
"Grävlingskogen"
etsning och boktryck, 228 x 169
Fem delupplagor à 52 ex. Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår:2013
"Silverträsket"
etsning och boktryck, 228 x 169
Fem delupplagor à 52 ex. Tryckta av konstnären på Hahnemühle 300 gr.
I portföljen ingår något av de 5 bladen.

Portföljår:2013