Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Folke Persson (1905-1964)
“Terräng”

etsning 120 x 160;
Signerad i plåten t v: Folke P. 1930
Handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1932
“Meditation”

etsning 170 x 250;
text: Signerad i plåten u.t.h.: Folke P 1940.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1942
“Sommarkväll i Halsvik”

etsning 170 x 322;
text: Folke Persson (n.t.v. i bildytan). F.f.G.K. 1948 (n.t.h. i bildytan).
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1948