Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Karl Axel Pehrson (1921-2005)
“Hirundinoides – Fosterblomma”

färglitografi 298 x 394;
Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår:1967