Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
James Pauli (1857-1934)
“Det gamla biskopshuset” (Strängnäs)

litografi (2 stenar) 214 x 277;
text: FÖRENINGEN F. GRAFISK KONST 1928. JAMES PAULI 1927. “DET GAMLA BISKOPSHUSET”
I: före all text. Handsignerad (1927).
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens
Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1928 och 2015
“Biskopsgravar i Strängnäs”

litografi (3 plåtar) 220 x 320;
text: FÖRENINGEN F. GRAFISK KONST 1930. JAMES PAULI 1929. “BISKOPSGRAVAR I STRÄNGNÄS”
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm)
Anteckning på ett provtryck i Nationalmuseum: “Bilden är tecknad på metallplåt i stället för sten. Själva bilden, himlens lätta streckskuggning samt den gula tonen tryckta efter varandra, i tre skilda tryckningar”.

Portföljår:1930