Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Torsten Palm (1885-1934)
“Utsikt över Kungsholmen”

litografi ca 310 x 310;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1927
Signerad på stenen t h i bildytan: T.P.26.
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1926