Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Allan Österlind (1855-1938)
"Flamencas"

färgetsning 254 x 143;
text: Flamencas. Osterlind inv. sc. F. för Grafisk Konst Tryckt hos Routy. Paris
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Imprimerie Routy, Paris.

Portföljår1906: