Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Alf Olsson (f 1925)
"Vita figurer"

kopparstick 244 x 324;
Tryckningen utförd av konstnären.
Denna upplaga har numrerats av konstnären.

Portföljår:1960
"Svart fjäril" (Fjärilar)

linoleumsnitt 329 x 407;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1969