Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Albert Olson-Mesch (1870-1945)
"Köp lyckobref!"

etsning 246 x 175;
text: KÖP LYCKOBREF! BERT MESCH, INV. ET SC.
FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1910
"Självporträtt" (omkr. 1940)

torrnålsgravyr 233 x 166;
text: ”B.M” nertill i plåten. Initialerna BM står för Bert Mesch,
som Albert ofta kallade sig.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Endast i den signerade upplagan.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1944