Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Helmtrud Nyström (f 1939)
“Tvekande”

fotopolymer och torrnål 325 x 250;
Tryckt av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår: 2012