Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Hilding Nyman (1870-1937)
“Självporträtt”

etsning 121 x 81;
text (i boktryck): SJÄLVPORTRÄTT. FÖREN. F. GRAFISK KONST. H. NYMAN Signerad i plåten t h i bildytan: HN (sammanskrivna).
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.

Portföljår:1920