Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Reinhold Norstedt (1843-1911)
"Höstkväll" ("Lunda i Vingåker")

etsning 155 x 233;
text: HÖSTQVÄLL. LUNDA I VINGÅKER.
R. NORSTEDT INV. ET SCULP.
FÖREN. F. GRAFISK KONST 1887.
Signerad i plåten t.h. i bildytan: R. Norstedt 1887.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Wettergren 38)

Portföljår:1887
"Björkskog"

Portföljår:1891