Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gunnar Norrman (1912-2005)
“Vinter, Söderåsen”

litografi (2 stenar) 248 x 225;
Endast i den signerade upplagan:
Handsignerad.
Tryckningen utförd av Lindells litografiska tryckeri, Malmö.

Portföljår:1947