Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ernst Norlind (1877-1952)
“Vid stranden”

linje- och akvatintetsning 117 x 155;
text (i boktryck): VID STRANDEN. E. NORLIND INV. & SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM. TR. AF MAX KLEINSORG, KBHVN.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Max Kleinsorgs tryckeri, Köpenhamn.

Portföljår:1910
“Storkboet”

linje- och akvatintetsning 257 x 230;
text (i boktryck): STORKBOET. E. NORLIND INV &
AQUAF. TR. AF MAX KLEINSORG, KBHVN. FÖR. F. GRAF. KONST. STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Max Kleinsorgs tryckeri, Köpenhamn.

Portföljår:1912
“Månsken”

linje- och akvatintetsning 95 x 127;
text (i boktryck): “MÅNSKEN”. FÖREN.
F. GRAFISK KONST. E. NORLIND. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1918