Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Einar Norelius (1900-1985)
“Berget”

etsning 155 x 195;
Plåtsignatur i plåten n.t.h.: EN55.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1956