Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Nordström, Tekla (1856-1937)
"Månsken"

trägravyr 240 x 167;

Portföljår:1891
“Höststämning över Brunnsviken”

träsnitt (xylografi) 152 x 197;
text (i boktryck): HÖSTSTÄMNING ÖFVER BRUNNSVIKEN. EFTER MÅLNING I OLJA AF KARL NORDSTRÖM. TEKLA NORDSTRÖM SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1904. IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTR. A.-B.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd vid Ivar Hæggströms boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår:1904
“Motiv från Gréz”

trägravyr 200 x 140;
text (i boktryck): FÖREN. FÖR GRAFISK KONST 1928.
TEKLA NORDSTRÖM 1885. Signerad i stocken t v i bildytan: TL, t h syns spår av nästan utplånad signatur KARL NORDSTRÖM
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Mälarhöjden.

Portföljår:1928