Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gerda Nordling (1875-1942)
“Flottbron”

färgträsnitt (2 stockar) 227 x 317;
text (i boktryck): FLOTTBRON. Fören. f. Grafisk Konst GERDA NORDLING
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1921