Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ragnhild Nordensten (1888-1951)
“Oväder”

etsning 258 x 258;
text (i boktryck): OVÄDER. RAGNHILD NORDENSTEN SCULPS. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1914