Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Per-Olof Nilsson (f 1946)
“Ryttaren i skogen”

etsning 318 x 250;
Tryckningen utförd av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår:1994

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1994 [pdf 111KB]