Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Axel Nilsson (1889-1980)
“Far och dotter”

litografi ca 280 x 400;
text (i boktryck): Axel Nilsson (namnteckning)
FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1933
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår:1933