Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Endre Nemes (1909-1985)
“Två figurer”

färglitografi 376 x 303;
I: utan text. Handsignerad.
II: utan text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av O Isacsons Boktryckeri AB, Göteborg.

Portföljår:1952