Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Albert Naess (1873-1947)
“Gaardinteriør fra Øvre Voldgate, Kristiania” (1903)

etsning 116 x 143;

Portföljår:1937
text (i boktryck): GAARDINTERIØR, KRISTIANIA (ØVRE VOLDGADE) ALB. NÆSS SC.
FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
Signerad i plåten t v i bildytan: Albert Næss. 03 Både I och II med text, utan handsignatur.
Tyckningen utförd av Max Kleinsorg, Köpenhamn) I bladets nederkant fanns ursprungligen texten “
R. AF MAX KLEINSORG, KBHVN”, som dock avlägsnades när bladet skars ner till Meddelandenas format.
Albert Næss är en de två norska grafiker som under årens lopp representerats i FfGK:s grafikportföljer, f ö de enda utländska konstnärerna överhuvudtaget vid denna tid.

(Den andra norrmannen var Johan Nordhagen se portföljerna 1892, 1899 och 1901.
Nordhagen var f ö grafiklärare för Albert Næss 1903). Det svensk-norska samarbetet under dessa år var inget ovanligt ty unionsupplösningen ägde ju inte rum förrän 1905.

Som ung konststuderande vid den sk Radérklassen vid Kongelig Norsk Kunst- og Håndverksskole i
Kristiania var Albert Næss en av de fem konstnärer som 1908 var representerade i den
allra förstagrafikportölj som utgavs av Norsk Forening for Grafisk Kunst. Där deltog han med exakt
samma blad som bladet ovan, “Gaardinteriør fra Øvre Voldgate”. Men redan 1903 hade detta blad
publicerats första gången: den gången tillsammans med åtta andra etsningar av Albert Næss, med
Oslomotiv, i grafikmappen “Interiører fra Det gamle Oslo”. – Bladet inköptes av FfGK redan 1904,
och hela upplagan hade sedan dess förvarats i föreningens arkiv, i väntan på lämpligt tillfälle att
distribuera bladet till medlemmarna.