Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Stig Munthe-Sandberg (1903-1950)
“Promenaden”

färglitografi (4 plåtar) 220 x 315;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
Tryckningen utförd av
Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår:1944