Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Kristina Munklinde (f 1936)
“Så byggde havet”

linoleumsnitt 337 426;
Tryckningen utförd av konstnären Olof Sandahl, Stockholm.

Portföljår:1982

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1982 [pdf 255KB]
"Minnet av ett hav"

screentryck 255 x 415;
Tryckt av konstnären.

Portföljår:2000

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 2000 [pdf 1.2MB]