Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Brita Molin (1919-2008)
“Infinit”

akvatintetsning 296 x 249;
Tryckningen utförd av konstnären Stefano Beccari, Stockholm).

Portföljår:1975

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1975 [pdf 296KB]
“Höstvisa”

färgakvatint 214 x 299;
Tryckningen utförd av Johan Brauner, Stockholm.

Portföljår:1987

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1987 [pdf 494KB]