Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Jens Mattiasson (f 1916)
“Grupper i väntan”

etsning 298 x 246;
Tryckningen utförd av firma Koppartryck, Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår:1966