Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gustaf Magnusson (1890-1957)
“Öfningar”

etsning 198 x 144;
text (i boktryck): ÖFNINGAR. GUST. MAGNUSSON
FÖREN. F. GRAFISK KONST GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Portföljår:1915
“Modellstudie”

etsning 248 x 158;
text (i boktryck): MODELLSTUDIE. GUST. MAGNUSSON SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t v i bildytan: GM (sammanskrivna) 16
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.

Portföljår:1916
“Självporträtt”

torrnålsgravyr 130 x 126;
Endast i signerade upplagan:
Signerad i plåten t h i bildytan: ·GM (sammanskrivna)·15 Handsignerad.

Portföljår:1918
“Modellen vilar”

torrnålsgravyr 65 x 145;
Endast i signerade upplagan:
Signerad i plåten t v i bildytan:·GM (sammanskrivna) ·16· Handsignerad.

Portföljår:1919
“Gata i Tivoli”

etsning och torrnålsgravyr 247 x 216;
text (i boktryck): GATA I TIVOLI. FÖREN. F. GRAFISK KONST. G. MAGNUSSON Signerad i plåten t v i bildytan: GM (sammanskrivna) •21• – Tivoli –
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1922
“Rättaren”


torrnålsgravyr 152 x 122;
Endast i den signerade upplagan:
Signerad i plåten t v i bildytan: GM (sammanskrivna)·18· Handsignerad.

Portföljår:1923
“Oväder”

etsning 155 x 228;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1926 [!]
Signerad i plåten t h i bildytan: GM (sammanskrivna) 1925
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1927