Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Unn Magnussen (f 1946)
“Stegen”

karborundumtryck 338 x 299;
Tryckningen utförd av konstnären i samarbete med Siv Johansson, Stockholm.

Portföljår:1997

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1997 [pdf 111KB]