Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Carl Magnus (f 1943)
“Trappan i Biblioteca Laurenziana”

etsning 287 x 371;
Tryckningen utförd av Brian Brown Christensen, Köpenhamn.

Portföljår:1976

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1976 [pdf 258KB]