Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bertil Lybeck (1887-1945)
“Quartier Latin”

etsning 243 x 322;
text (i plåten): QUARTIER LATIN.
text (i boktryck): FÖREN. F. GRAFISK KONST. BERTIL LYBECK. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före texten i boktryck. Handsignerad.
II: med all text.
(Nr 238 i katalogen från minnesutställningen
i Konstnärshuset, Stockholm, 1952)
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1919
“Motiv från Cagnes”

etsning 257 x 395;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1931. B. LYBECK
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(Nr 44 i katalogen från minnesutställningen
1952 i Konstnärshuset, Stockholm)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1931