Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Birger Lundquist (1910-1952)
“Självporträtt IX” (1950)

etsning 142 x 203;
Signerad i plåten t v i bildytan: BL 18.4.1950
Ej handsignerad.
(Möller 108) Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1957
“Självporträtt II” (1938)

etsning 196 x 159;
text: SJÄLVPORTRÄTT nov. 1938 [spegelvänt]
Ej plåt- eller handsignerad. (Möller 3)
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm. Om denna plåt skrev Birger Lundquist i sin
plåtliggare “Ritad 1938. Biten och provtryckt 26.4.1950”.
– Detta torde innebära att denna plåt först fick ligga
obiten i nästan tolv år, för att sedan bli biten i syrabadet
och provtryckt bara en vecka efter det att konstnären tecknat just det självporträtt som finns med i FfGK:s grafikportfölj 1958 (“Självporträtt IX” Möller 108).

Portföljår:1959
“Erik Wettergren III” (1950)

etsning 149 x 301;
Signerad nertill i plåten i bildytan: lundquist mars 1950 (spegelvänt). Ej handsignerad. (Möller 90)
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1962
“Birgit Åkesson. Dans” (1950)

etsning med torrnålsaccenter 174 x 275;
texter i plåten: t h i bildytan: Blå afton (spegelvänt)
t v i bildytan: Mouvement II (spegelvänt).
Ingen plåt- eller handsignatur. (Möller 110)
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1963