Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
David Ljungdahl (1870-1940)
"Från Roslagen"

etsning 81 x 119;
text: FRÅN ROSLAGEN. D. LJUNGDAHL SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1892. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. under bildytan: D. Ljungdahl sc.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1892
"Skördefolk"

etsning 192 x 275;
text: SKÖRDEFOLK. D. LJUNGDAHL INV. ET SCULP. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1894. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 DL (sammanskrivna inom cirkel) 94.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1894
"Hafskust"

linje- och mjukgrundsetsning 161 x 238;
text: HAFSKUST D.LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1895. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan (namnteckning): D. Ljungdahl 1895.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd vid Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Detta blad är det första av två blad, vilka utgjorde Tallbergs etsarskolas motprestation för FfGK:s bidrag på 500 kronor till skolan i samband med dess start 1895.

Portföljår:1895
"Stora Hoparegränd"

etsning 294 x 198;
text: STORA HOPAREGRÄND D. LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 96. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: 18 DL (sammanskrivna) 95 (allt inom cirkel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1896
”Landskap från Roslagen”

etsning 268 x 358;
text: LANDSKAP FRÅN ROSLAGEN D. LJUNGDAHL DEL. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan (namnteckning): D. Ljungdahl 1898.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.(Extrablad)

Portföljår:1898
“Sommarqväll”

akvatintetsning 183 x 242;
text: SOMMARQVÄLL. D.LJUNGDAHL INV. ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1902.
Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): D. Ljungdahl.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1902-1903
“Visby-idyll”

linje-, akvatint- och mezzotintetsning 184 x 80;
text: VISBY-IDYLL. D.LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): D.Ljungdahl.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1905
“Lilla Hästgatan, Visby”

linje- och akvatintetsning 267 x 180;
text: LILLA HÄSTGATAN, VISBY. D.LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM.
Signerad i plåten t h i bildytan: D. LJUNGDAHL –08.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1910