Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Hilding Linnqvist (1891-1984)
“Flicka med huva”

litografi 205 x 190;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1933 [!]. Hilding Linnqvist
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms AB, Stockholm.

Portföljår:1932