Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Axel Hjalmar Lindqvist ("Ritis") (1843-1917)
“Strandad”

akvatintetsning 250 x 295;
text: STRANDAD. H. LINDQVIST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1915