Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Waldemar Lindholm (1872-1900)
"Studiehufvud"

mezzotintetsning 142 x 112;
text: STUDIEHUFVUD W. LINDHOLM SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1898.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1898
“Afton”

akvatintetsning 245 x 343;
text: Afton. Wald. Lindholm inv. et sc. Fören. f. Grafisk Konst 1900. Imp. Jacob Bagges Söner.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Jacob Bagges Söners tryckeri, Stockholm.

Portföljår:1900