Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Olle Lindgren (f 1930)
“Åsna”

etsning 268 x 229;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1964