Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lars Lindeberg (1925-2011)
“Korsnedtagandet”

linje- och akvatintetsning 318 x 247;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.
Denna upplaga är numrerad.

Portföljår:1964
“Självporträtt”

linoleumsnitt 400 x 327;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1968
“Porträtt av kompositören Allan Pettersson”

linoleumsnitt 253 x 275;
Tryckningen utförd av Tryckeri Nya Ronzo, Stockholm.

Portföljår:1977

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1977 [pdf 278KB]