Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Birgtta Liljebladh (1924-2014)
”Uppställning, två figurer”

etsning 300 x 227;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1950