Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ture Lidström (1917-1995)
“Katedral” (1951)

etsning 146 x 204;
text: F.f.G.K. 1952 Signerad i plåten t v i bildytan: T.L. –51
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1952