Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Franco Leidi (f 1933)
“Det slutna rummet”

kopparstick 169 x 104;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1987

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1987 [pdf 478KB]