Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Per-Olof Larsson (f 1955)
“Ur stenarnas liv – Kvarteret”

akvatintetsning 245 x 313;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1987

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1987 [pdf 295KB]