Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lars-Olov (Olle) Larsson (f 1926)
“Utsikt, Paris”

etsning 129 x 72;
Ingen plåtsignatur.
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår:1955