Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Lisa Larsson (f 1956)
“The Last Time”

serigrafi 330 x 250
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:2012