Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bo Larsson (f 1945)
"Snitt"

akvatintetsning 120 x 153;
Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår:1970