Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Erik Lange (1876-1946)
"Storstök"

färgträsnitt (2 stockar) 248 x 175;
text (i boktryck): STORSTÖK. Originalträsnitt af Erik Lange. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST. Signerad i stocken t h i bildytan med konstnärens signum, ett hjärta.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1916
"Vårtecken"

färgträsnitt (2 stockar) 249 x 177;
text (i boktryck): "Vårtecken".
Fören. f. Grafisk Konst. ERIK LANGE
Signerad i stocken t h i bildytan, med
konstnärens signum, ett hjärta.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1920
"Hjorten"

akvarellerat träsnitt 203 x 166;
text (i boktryck): E. LANGE: HJORTEN
Föreningen för Grafisk Konst 1933
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen och akvarelleringen utförda av konstnären.

Portföljår:1933