Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Siri Magnus-Lagercrantz (1875-1944)
"Rosor"

träsnitt (tryckt i brunt) 238 x 294;
text (i boktryck): Rosor. Fören. f. Grafisk Konst. SIRI MAGNUS- LAGERCRANTZ
Signerad i stocken t v i bildytan: SM (sammanskrivna).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1924
"Kungsängsliljor"

träsnitt 292 x 245;
text: FfGK -44” n.t.h. i bildytan.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Stockholm.
(Extrablad i båda upplagorna)
Portföljår:1944
“Blombukett” (trol. 1942)

träsnitt 293 x 244;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm).
(Extrablad)

Portföljår:1947