Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Julius Kronberg (1850-1921)
"Studiehuvud"

etsning 97 x 70;
Signerad t.v. i plåten: J.Kg 77 Både état I och II utan någon övrig text eller handsignatur.
Tryckningen utförd av W. Silfversparres Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1888
"S:ta Cecilia"

etsning 195 x 243;
text: S:TA CECILIA. JULIUS KRONBERG INV. ET SCULP. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1893. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: J.K. (sammanskrivna inom cirkel) 93.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1893