Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Sture Kjellström (1927-1988)
“Död krabba”

etsning 218 x 270;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.
Konstnären har numrerat upplagan 1 – 310/310. Han har uppenbarligen ej numrerat de tio ex som han själv fått behålla.

Portföljår:1956
“Krabbdans”

etsning 275 x 355;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1957