Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Emy Kindborg (1865-1935)
“Månsken”

trägravyr (xylografi) 148 x 190;
text (i boktryck): MÅNSKEN. Emy Kindborg Sc. Fören. f. Graf. Konst 1901.
Signerad i stocken t v i bildytan: EK.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1901