Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Staffan Kihlgren (1948-2003)
“Tornet vid slussen”

etsning 83 x 262;
Tryckningen utförd av konstnären Lasse Söderberg, Stockholm.

Portföljår:1977

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1977 [pdf 306KB]