Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Igge Karlsson (f 1932)
“Tös på bädd”

etsning 246 x 347;
Tryckningen utförd av konstnären Lennart Glemme, Stockholm.

Portföljår:1966